Región Nové Mesto nad Váhom - Vaďovce

vadovce

Vaďovce erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Vaďovce 1, 916 13 Kostolné

Telef. spojenie: 032/779 02 23

Fax: 032/779 02 23

E-mail: vadovce@stonline.sk

Webstránka: www.vadovce.sk

Starosta: Alžbeta Tuková

Partnerská obec:

Mikroregión: Veľká Javorina - Bradlo

Nadmorská výška: 228 m n. m.

Počet obyvateľov: 706

Rozloha: 1 111 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Vaďovce

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Podľa práv a majetku sa obyvatelia obce delili na niekoľko skupín. Toto rozdelenie pretrvávalo až do polovice 19. storočia. Nižšia šľachta – zemani. V obci ju tvorili príslušníci rodu Nagy (Naď). Ďalšiu skupinu tvorili slobodníci – libertíni. Boli oslobodení od práce a platenia daní. Treťou skupinou boli poddaní. Medzi najnižšie postavených patrili želiari, chalupníci.

 

Začiatkom 20. storočia prispelo k väčšiemu zamestnávaniu obyvateľstva aj budovanie železničnej trate v smere Nové Mesto nad Váhom – Veselí nad Moravou prechádzajúca cez chotár obce. Železnica sa začala stavať v roku 1924 a do prevádzky bola uvedená v roku 1929. Umožnila sa tým lepšia dochádzka za prácou do iných miest a krajov. Viacerí občania chodievali za prácou peši až na stavbu veľkého tunela do Lieščia za Myjavou. Prvý vlak cez Vaďovce prešiel 28. októbra 1929. Všetci cestujúci sa mohli v tento deň zadarmo voziť po celej trati. Väčšina z nich po prvýkrát sedela vo vlaku a niektorí ho dokonca prvýkrát videli. Občania využívali železnicu zo začiatku veľmi málo, lebo na vtedajšie zárobkové  pomery bolo cestovné vysoké. Cestovný lístok z Vaďoviec do Nového Mesta nad Váhom stál až 3,- Kčs. A tak naďalej chodili do okolitých obcí a miest pešo alebo na vozoch. Pešo sa chodilo cez Mestské háje, na vozoch cez chotár na Švalov vrch do Hrušového cez Bzince do Nového Mesta nad Váhom.


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Miestna ľudová knižnica

Bálešove hody – október


Šport:

FK Vaďovce

Motokrosový klub Vaďovce - www.mkvd.sk


Významné osobnosti:

Michal Cibulka (1901 - 1970) - miestny rodák narodený v roku 1901, vyštudoval teológiu, vzdelanie si doplnil pobytom vo Francúzsku. Pôsobil ako evanjelický farár augsburského vyznania v Badani a Svätoplukove. Zomrel v roku 1970 v Nitre.


História:

Prvá písomná zmienka o obci Višňové sa podľa profesora B. Varsíka uvádza v súvislosti s Čachtickým hradom. Je to darovacia listina kráľa Žigmunda, ktorou dňa 7. marca 1392 daroval šľachticovi poľského pôvodu Ctiborovi zo Ctiboríc hrad Čachtice spolu s okolitými obcami a osadami. Medzi nimi je uvedená aj obec Višňové pod názvom Wath. V Monografii Nitrianskej župy sa ako prvá historická zmienka o obci uvádza rok 1414 pod názvom Wadovich. Neskoršie názvy sú poznačené ako Wadowych, Wagyouch a v 16. storočí ako Wadocz. V ďalších obdobiach sa názov obce vyvíjal: rok 1773 – Vagyocz, Wagyowetz, Vagyovcze; rok 1786 – Wagyócz; rok 1808 – Vagyócz, Wadowce; rok 1863 – 1913 – Vagyóc; od roku 1920 – Vaďovce.

 

Výraznejšie osídľovanie územia nášho kraja sa predpokladá na konci 16. a 17. storočia  po tureckých vpádoch na Považie. Obyvateľstvo z južných oblastí utekalo pred  tureckým plienením na sever do hornatých oblastí Slovenska. Mnohí z nich sa usadili aj tu natrvalo, čoho sú doposiaľ používané mená južných Slovanov – Chorvátov ako Petrovič, Pavlovič, Matušovič, Šimovič.

 

Po smrti Ctibora zo Ctiboríc zdedil čachtické panstvo jeho syn Ctibor mladší. V roku 1424 až 1427 a v roku 1770 bola k rímsko-katolíckemu kostolu pristavená veža. Po veľkom požiari v roku 1779 bola budova obnovená a upravená do približne terajšieho stavu. Štátnym pamiatkovým úradom v Bratislave bol tento barokový kostol vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku. V období náboženských nepokojov a zmien bol kostol využívaný podľa toho, akého náboženského vierovyznania bol čachtický zemepán. Tak sa stalo, že v rokoch 1579 až 1660 a neskoršie v rokoch 1705 až 1710 kostol slúžil pre náboženské obrady evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V období protireformácie patril opäť rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá ho používa pre svoje obrady do posiaľ.

 

V období nástupu fašizmu na území obce Višňové nedochádzalo k otvoreným konfliktom medzi príslušníkmi odboja a vládnucou mocou. Šestnásť občanov obce sa priamo zúčastnilo odboja. Z nich šiesti bojovali na lubinských kopaniciach v skupine Miloša Uhra. Viacerí občania pomáhali partizánom pri zaobstarávaní liekov a potravín. V ľudovom protifašistickom vystúpení nášho národa padli dvaja občania obce: 20-ročný Michal Hajtún a 32-ročný Milan Naď. Ich pamiatke je venovaná pamätná tabuľa na budove miestneho kultúrneho domu. V tom čase i z obce Višňové odvlečení do koncentračného tábora občania židovskej národnosti – Jozefa Braun s manželkou, ktorí tam aj zahynuli.

 

V rokoch 1941 – 1942 bola uskutočnená elektrifikácia obce. Prvé verejné osvetlenie bolo dobudované 5. marca 1942 a približne v tom čase sa začali robiť aj domové prípojky. Zo začiatku to boli len veľmi úsporné svetlá na 1–2 lampy.

 

Za posledných 50 rokov sa výrazne zmenil výzor obce, občania postavili veľa pekných, moderných rodinných domov a staršie poopravovali. V období rokov 1950-1980 boli svojpomocne postavené viaceré verejno-prospešné objekty ako napríklad Budova obecného úradu s kultúrnym domom, budova základnej školy, požiarna zbrojnica, dom smútku, športové ihrisko so šatňami. Celkový vzhľad obce zmenili i asfaltové cesty a regulácia potoka. K lepšej občianskej vybavenosti prispelo  aj vybudovanie obecného vodovodu.


Literatúra o obci:

Arbetová, A., Masárová, J., Foldyna, J.: Vaďovce 1392 - 1992: Malý pohľad do histórie. Vaďovce: s.n., 1992.


Prírodné podmienky:

Obec Vaďovce leží v juhozápadnej časti okresu Trenčín v údolí potoka Trstie (Topolecký potok). Samotná obec je pretiahnutá v niekoľkých radoch popri potoku v dĺžke asi  2 kilometrov. Chotár obce je rozložený v nížine popri potoku a na dolných svahoch medzi Bielymi Karpatami a severnými výbežkami Malých Karpát.

Chotár obce susedí v južnej a východnej časti s chotármi obcí Čachtice, Višňové a Hrachovište, na západnej a severnej časti s chotármi obcí Kostolné, Hrašné, Lubina, Hrušové a mestom Stará Turá.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Katolícky kostol svätého Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1424 - 1427 ako kaplnka. V roku 1770 bola k nemu pristavaná veža, po požiari v roku 1779 bol obnovený. Veža má šindľovú strechu, zvon je z roku 1693. Kostol bol pôvodne neskorogotický, neskôr bol prestavbami úplne zbarokizovaný.

 

Zvonica evanjelickej cirkvi z roku 1898.


Turistika:

Územím prechádza Kopaničiarska cyklomagistrála


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Vaďovce

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: nie

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

Katolícky kostol svätého Michala Archanjela vo Vaďovciach

Katolícky kostol svätého Michala Archanjela vo Vaďovciach

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk